Koloniegames Veenhuizen Educatief programma voor het voortgezet onderwijs.

Educatief programma waarin leerlingen middels multimedia kennis maken met het dagelijks leven in de Koloniën van Weldadigheid.

Dit is een educatief programma voor het voortgezet onderwijs. Bekijk de overzichtspagina van het Nationaal Gevangenismuseum voor alle regulier toegankelijke activiteiten.

Tijdens de Koloniegame kruipen leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de huid van een 19e-eeuws weeskind. Met behulp van de nieuwste multimediatechnieken en een iPhone kijken de leerlingen door de ogen van de weeskinderen en beleven zij hun verhalen. Zo maken ze kennis met het dagelijks leven in de Drentse Koloniën van Weldadigheid, die zo’n belangrijke rol hebben gespeeld in de sociale geschiedenis van Nederland.

Lesstofvervangend en vakoverstijgend De Koloniegame is lesstofvervangend en vakoverstijgend. Het geeft leerlingen besef van een uniek stuk (UNESCO-waardige) geschiedenis van nationaal belang, geplaatst in de context van die tijd. Spelenderwijs maken zij kennis met historische bronnen en leren deze interpreteren en gebruiken. Het spel daagt hen uit te reflecteren op het verleden, waardoor zij beseffen dat jongeren vroeger voor dezelfde keuzes stonden als zij, maar dat deze keuzes anders uitpakten door de verschillen in fysieke, economische, maatschappelijke en levensbeschouwelijke omstandigheden.

Twee locaties De leerlingen spelen het interactieve spel in het Drents Archief én op locatie in één van de voormalige Koloniën van Weldadigheid te Frederiksoord of Veenhuizen.

Tijdens het multimediaspel in de Studio van het Drents Archief maken de leerlingen kennis met de weeskinderen in de grote steden. In tweetallen volgen zij een virtuele route met vragen en opdrachten; aan het eind van het spel komen alle weeskinderen terecht in één van de Drentse koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid.

Het tweede deel van de Koloniegame wordt gespeeld op één van de volgende locaties (naar keuze): het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen (gehuisvest in het voormalig Tweede Gesticht van de Kolonie Veenhuizen) of Museum de Koloniehof in Frederiksoord (één van de vrije koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid). Hier gaan de leerlingen in tweetallen op pad met een iPhone. Kunnen ze zich als 19e-eeuws weeskind staande houden in de kolonie? Weten ze onderweg genoeg punten te verzamelen om als jongvolwassene de kolonie te mogen verlaten? Het spel wordt afgesloten met een evaluatie onder leiding van een rondleider.

Prijs

Per leerling €7,50
Begeleiders Minimaal 1 per 15 leerlingen €7,50

Inschrijven

Deze activiteit is geschikt voor maximaal 30 leerlingen van de onderbouw VMBO en het eerste leerjaar HAVO/VWO. Kijk voor meer informatie en reserveringen op de website.

Datum

vanaf woensdag 1 oktober 2014 van 10:00 tot 15:00