Ken uw brein Tiendelige cursusreeks.

Voor volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Tiendelige cursusreeks over de structuur en (dis)functie van het menselijk brein.

Het menselijk brein is het meest complexe orgaan in ons lichaam. De afgelopen decennia hebben we een explosieve ontwikkeling gezien in onze kennis van het brein, mede mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van nieuwe medische technologieën. Deze cursus wil, in begrijpelijke bewoordingen, een overzicht geven van onze huidige kennis van de structuur en het functioneren van ons brein. Tevens wordt aandacht besteed aan neurologische aandoeningen (o.a. Parkinson, Alzheimer).

Ondanks de grote stappen die gezet zijn, blijft het brein nog voor een groot deel terra incognita. Toch worden we overspoeld met talloze publicaties en boeken, die de indruk wekken dat we al heel wat weten. Ideeën worden, afhankelijk van de naamsbekendheid van de auteur, als vaststaande feiten aangenomen. Bovendien valt er nogal wat af te dingen op de wetenschappelijke waarde van menige publicatie. Voor het kritisch lezen van dergelijke publicaties is een basale kennis van de structuur en het functioneren van het zenuwstelsel een absolute voorwaarde.

Dr. Wil Smeets studeerde biologie aan de Radboud Universiteit en promoveerde cum laude aan de Faculteit der Geneeskunde. Na een jaar in de USA gewerkt te hebben, was hij als onderzoeker en docent verbonden aan de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen VUmc te Amsterdam. Hij heeft meer dan dertig jaar ervaring in het geven van universitair onderwijs in de (neuro)anatomie. Nu hij met pensioen is, wil hij zijn expertise graag delen met cursisten in het HOVO onderwijs.

Opzet

De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Het theoretisch gedeelte bestaat uit interactieve hoorcolleges, die periodiek worden afgesloten met een bezoek aan het Anatomisch Museum van de Radboud Universiteit. Het museumbezoek zal het karakter van een demonstratie practicum hebben. Je krijgt hier de kans om uw opgedane kennis van het brein middels preparaten en kunststof modellen verder te verdiepen.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Inbedding van het brein in de schedel (schedel, hersenvliezen, hersenvloeistof/CSF)
 • Bloedvoorziening; infarcten (bloedig/niet bloedig)
 • CSF: productie, transport, afvoer en functie;
 • Ontwikkeling: van neurale plaat tot brein
 • Ruggenmerg
 • Hersenstam
 • Somatosensorische systemen (tast, positiezin, vibratie, pijn, temperatuur)
 • Hersenzenuwen (reuk, zien, horen, smaak, evenwicht)
 • Verwerking van de ontvangen informatie; thalamus; cortex (hersenschors)
 • Limbisch systeem; hippocampus (geheugen); amygdala (emotie)
 • Motorische systemen
 • Basale ganglia
 • Cerebellum (kleine hersenen).

Bijzonderheden

Deze cursus is een herhaling van de gelijknamige cursus uit 2015 maar vanuit een andere benadering en minder gedetailleerd.

Aanmelden

Voor deze cursus is aanmelden verplicht via de website

Datum

dinsdag 2 april 2019 van 10:00 tot 17:00
dinsdag 26 maart 2019 van 10:00 tot 17:00
dinsdag 19 maart 2019 van 10:00 tot 17:00
dinsdag 12 maart 2019 van 10:00 tot 17:00
dinsdag 26 februari 2019 van 10:45 tot 12:30
dinsdag 19 februari 2019 van 10:45 tot 12:30
dinsdag 12 februari 2019 van 10:45 tot 12:30
dinsdag 5 februari 2019 van 10:45 tot 12:30
dinsdag 29 januari 2019 van 10:45 tot 12:30
Toon alle data

Prijs

€ 338,00

Locatie

Erasmusplein 1 6525 HT, Nijmegen Nederland

Contact

+31 (0)24 361 30 83

Organisatie