John Rawls en sociale rechtvaardigheid

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
De filosoof John Rawls staat bekend om zijn bijdrage aan het debat over sociale rechtvaardigheid. In deze lezing worden zijn ideeën en dat van anderen over sociale (on)gelijkheid behandeld.
labmaster.ru

Sociale rechtvaardigheid staat hoog op de maatschappelijke agenda en is een thema waarover de meningen verschillen. Want moet de overheid herverdelen? Of moeten we dat juist overlaten aan de markt? Dat zijn algemene en abstracte vragen, maar ze worden al snel concreet: moeten alle gezinnen evenveel kinderbijslag krijgen? Moeten alle senioren gratis op de bus? Moet je meer subsidies geven aan opera of misschien aan voetbal? En hoe zorg je voor gelijke kansen voor iedereen?

John Rawls is een Amerikaans filosoof die met zijn boek Theory of Justice (1972) een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan dit debat. Kan je op een rationele manier met rechtvaardigheidsvragen omgaan? Moet je iedereen daar bij betrekken? En zijn rechtvaardigheidsvragen ook van toepassing op wereldschaal? Zijn invloed is ver strekkend en tot op vandaag kan je niet om zijn denken heen. Tijdens de lezing vertelt hoogleraar in de wijsbegeerte Bart Raymaekers over de kernelementen uit het denken van John Rawls.

Aanmelden

Voor deze lezing is aanmelden verplicht via de website.

Datum

maandag 9 november 2015 van 20:00 tot 22:30