Internaten en scholen Tijdelijke tentoonstelling

Voor volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Ook na de invoer van de leerplichtwet gingen schipperskinderen zelden naar school. Pas in de jaren vijftig ontstonden er internaten waar zij langere tijd konden verblijven. Deze tijdelijke tentoonstelling laat zien hoe het de kinderen daar verging.

Al in 1900 nam de Tweede Kamer in Nederland de eerste leerplicht wet aan. Toch bleef het onderwijs aan schipperskinderen een groot probleem. Veel schipperskinderen gingen gewoon helemaal niet naar school en anderen gingen alleen naar school wanneer zich daarvoor de gelegenheid voordeed. Als het schip bijvoorbeeld langer dan 48 uur stil lag. Veel kinderen hebben daarom dan ook heel wat verschillende scholen bezocht. In het gunstigste geval gingen schipperskinderen een paar jaar aan wal; in de kost bij familie of bij kostgezinnen, zodat ze naar één en dezelfde school konden gaan.

Gerben de Jong, geboren in IJlst, heeft er zijn hele leven voor gevochten dat deze kinderen beter onderwijs kregen. Vanuit het Onderwijsfonds voor de Scheepvaart zorgde hij ervoor dat er schippersinternaten en schippersvakscholen kwamen. Met foto’s van verschillende internaten roept de tijdelijke tentoonstelling Schipperskinderen – internaten en scholen de sfeer op van het schippersonderwijs uit de vijftiger jaren van de twintigste eeuw. De tentoonstelling spiegelt de ontwikkelingen aan het moderne internaat van de Maritieme Academie en het maritiem onderwijs in Harlingen, dat dit jaar 200 jaar bestaat.

Openingstijden

Maandag t/m zaterdag 10:00 – 17:00 uur
Zondag 12:00 – 17:00 uur
Feestdagen
Eerste Kerstdag Gesloten
Tweede Kerstdag 12:00 – 17:00 uur
Nieuwjaarsdag Gesloten

Prijs

Regulier € 7,50
Kinderen van 6 t/m 18 jaar € 3,-
Kinderen t/m 5 jaar Gratis
CJP € 2,-
65+ € 7,50
Museumkaart Gratis

Datum

zaterdag 27 oktober 2018 t/m zondag 13 januari 2019 van 10:00 tot 17:00

Prijs

€ 7,50

Locatie

Kleinzand 16 8601 BH, Sneek Nederland

Contact

+31 (0)515 41 40 57