Het recht van de sterkste Kenniscafé

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Hoe werkt evolutie? En waarom stuit de evolutietheorie zo vaak op weerstand vanuit religieuze kringen? Buitengewoon hoogleraar Herwig Leirs vertelt in dit kenniscafé over Darwin en 'On the Origin of Species'.

Meer dan honderdvijftig jaar geleden publiceerde Charles Darwin zijn boek On the Origin of Species, waarin hij zijn theorie voorstelt dat de verscheidenheid aan levensvormen het resultaat is van evolutie via een combinatie van variatie in erfelijke eigenschappen en natuurlijke selectie. Van in het begin werd deze theorie ruim aanvaard in wetenschappelijke kringen, zeker toen ook de kennis over erfelijkheid toenam.

Bij vele mensen echter stoot de evolutietheorie, ook vandaag nog, op weerstand omdat ze in tegenspraak is met sommige religieuze overtuigingen, omdat ze vragen oproept over de zin van ons bestaan, of omdat men meent er rechtvaardigingen in te zien voor immoreel gedrag. Soms gaan er stemmen op om in het onderwijs de biologische evolutie gewoon te beschouwen als één van verschillende gelijkwaardige theorieën, naast bijvoorbeeld het scheppingsverhaal.

In dit kenniscafé verklaart Herwig Leirs, gewoon hoogleraar binnen de Onderzoeksgroep Evolutionaire Ecologie van het departement Biologie, en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen, hoe de biologische evolutie juist werkt, hoe de weerstand tegen de theorie vaak gebaseerd is op een verkeerde interpretatie ervan en waarom ze als wetenschappelijke theorie geen partij is voor pseudowetenschappelijke ideeën.

Datum

woensdag 17 januari 2018 vanaf 20:00

Prijs

Gratis

Locatie

Den Hopsack Grote Pieter Potstraat 24 2000, Antwerpen België

Contact