Het moraal rond klimaatbeleid Symposium

Voor volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Tijdens dit symposium wordt het klimaatbeleid vanuit de ethiek benaderd. Hebben mensen morele plichten om iets aan klimaatsverandering te doen? En zo ja, waarom? Is de overheid aan zet? Of moeten burgers ook actie ondernemen?

Mensen moeten samen de uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen om klimaatverandering af te remmen (klimaatmitigatie), en zich ondertussen voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie).

Sprekers

Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit Utrecht verzorgt de inleiding van de avond.

Detlef van Vuuren is senior wetenschappelijk onderzoeker Sector Klimaat, Lucht en Energie bij PBL en hoogleraar Integrated Assessment of Global Environmental Change aan de Universiteit Utrecht. Hij gaat in op de klimaatuitdaging. Wat is er nodig en wat staat er op het spel?

Marcus Düwell, directeur van het Ethiek Instituut en hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Universiteit Utrecht spreekt over de klimaatverandering en de ethiek van de toekomst.

Marc Davidson, bijzonder hoogleraar milieufilosofie vanuit humanistisch perspectief van de Universiteit Maastricht gaat in op de vraag: wie behoort de klimaatuitdaging aan te gaan?

Aanmelden

Voor deze lezing is aanmelden verplicht via de website.

Datum

maandag 24 juni 2019 van 13:30 tot 15:30

Prijs

Gratis

Locatie

Het Trippenhuis Kloveniersburgwal 29 1011 JV, Amsterdam Nederland

Contact

+31 (0)20 551 07 10