Hersenen, hartslag en het behandelsucces van gedetineerden Proost op de wetenschap

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Wat is de beste manier om gedetineerden te behandelen? Cognitieve gedragstherapie? Of zijn er alternatieve behandelingen waar sommige gedetineerden meer baat bij hebben?
flickr.com

In de beoordeling van de effectiviteit van behandelmethoden is voornamelijk aandacht voor ‘psychosociale’ factoren. Dit werpt de vraag op in hoeverre ‘neurobiologische’ factoren het succes van een behandeling kunnen verklaren.

Cognitieve gedragstherapie is op dit moment de meest geaccepteerde vorm van behandeling om crimineel gedrag aan te pakken. Maar ondanks intensieve selectie, blijkt een grote groep gedetineerden niet voldoende te profiteren. Van oudsher worden voornamelijk ‘psychosociale’ factoren, zoals leeftijd en motivatie, aangehaald om variatie in behandelsucces te verklaren. In dit onderzoek bekijken we in hoeverre ‘neurobiologische’ factoren, zoals hartslag en hersenfunctioneren, behandelsucces kunnen voorspellen. Door op deze andere manier te kijken naar wie wel, en wie minder profiteert van behandeling, kunnen we mogelijk de behandel selectieprocedure verbeteren en onderzoeken of alternatieve behandelingen, zoals neurofeedback, beter werken voor sommige gedetineerden.

Liza Cornet rondde in 2010 de master Neuropsychologie af aan Maastricht University. Dit jaar promoveert zij op de relatie tussen neurobiologische factoren en de uitkomst van een cognitieve vaardigheidstraining voor volwassen gedetineerden. Daarnaast is zij werkzaam als onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en inventariseert de toepassingsmogelijkheden van neurowetenschappen in de jeugdstrafrechtketen.

Aanmelden

U kunt zich voor deze activiteit hier aanmelden.

Datum

vrijdag 9 oktober 2015 van 16:00 tot 17:00

Organisatie