Gen-cultuur coëvolutie Zin het in onze genen of is het nu het milieu?

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Johan Mertens neemt u voorbij de wereld van het nature-nurture debat, mee in de wereld van de gen-cultuur coëvolutie. Waarom we melk drinken, kleding dragen, geestverwanten hebben en andere fenomenen.
wikimediacommons

Het is een oud probleem: zijn wij gedetermineerd door onze erfelijkheid (onze genen), of zijn we het product van ons milieu (opvoeding, samenleving, tradities) Hierover werd de voorbije decennia slag geleverd, met goede argumenten aan beide kanten. Hoe langer hoe meer groeit echter het inzicht dat genen en cultuur elkaar ook kunnen beïnvloeden. Recente pogingen om die relatie te verhelderen maken gebruik van zowel de evolutionaire biologie als ook de moderne sociobiologie. Wanneer toegepast op de mens, spreekt men van ‘gen-cultuur coëvolutie’, of ‘cumulatieve culturele evolutie’.

Evolutionaire theorieën die enkel rekening houden met genen, kunnen niet het belang verklaren van de dynamiek van menselijk altruïsme, zoals cumulatieve culturele evolutie dat wel kan. Of, zo je wilt, je krijgt een antwoord op de vragen waarom we melk drinken, kleren dragen, geestverwanten naast bloedverwanten hebben en andere fenomenen.

Johan Mertens doceert sociobiologie en ge­drags­ecologie aan de Universiteit Gent.

Datum

woensdag 20 mei 2015 vanaf 20:00