Agenda overzicht

Gelijkheid en diversiteit

Zevendelige collegereeks

Deze activiteit is helaas geëindigd, bekijk de huidige agenda
Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Eeuwenlang konden mensen niet leven met gelijkheid. Maar in een moderne samenleving is juist ongelijkheid een bron van onbehagen. Prof. dr. Hans Achterhuis en dr. Nico Koning vertellen in deze cursus over verschillende vormen van ongelijkheid.


In deze cursus zetten prof. dr. Hans Achterhuis en dr. Nico Koning verschillende vormen van ongelijkheid uiteen. Met natuurlijke ongelijkheid, zoals verschillen in geslacht, leeftijd, uiterlijk, temperament, lijkt niets mis. Dat roept weinig weerstand op. Maar sommigen verzetten zich wél tegen culturele ongelijkheid, het gegeven dat mensen verschillen in datgene wat ze voor waardevol houden. De vraag in hoeverre culturele ongelijkheid acceptabel is, speelt vooral in discussies tussen liberalen en conservatieven.

Er is ook verzet tegen sociaal-economische ongelijkheid, het gegeven dat mensen verschillen in status, bezit en inkomen. De mate van acceptatie van dit type ongelijkheid is het hoofdthema in de politieke links-rechtstegenstelling.

Dan is er nog de rechtsongelijkheid, die in traditionele samenlevingen nog als vanzelfsprekend en wenselijk gold en in moderne samenlevingen vrijwel eenstemmig wordt afgekeurd. Maar de reikwijdte van de rechtsgelijkheid (nationaal of mondiaal) staat wel ter discussie.

In deze cursus proberen prof. dr. Hans Achterhuis en dr. Nico Koning helder te krijgen welke vormen van gelijkheid de samenleving wil verdedigen of vergroten. Dat doen zij door rekenschap te geven van de verschillen tussen traditionele en moderne waarden met betrekking tot gelijkheid en diversiteit en van de historische processen die ons tot de moderniteit hebben gebracht. Daarbij komen thema’s aan de orde als: natuurlijke afkomst van mensen, archeologie van het recht, bronnen van godsdienstvrede, economische ongelijkheid, feminisering.

Inschrijven

Voor deze cursus is inschrijven verplicht via de website

Gerelateerde activiteiten