Franeker, stad van de wetenschap in de 18e eeuw Educatief programma voor de 2e klas VMBO, HAVO en VWO.

Groepsbezoek aan het Eise Eisinga Planetarium en Museum Martena voor de tweede klas van VMBO en HAVO/VWO. De leerlingen gaan in dit educatieve programma aan de slag met de wetenschap in Franeker.

Dit is een educatief programma voor het voortgezet onderwijs. Bekijk de overzichtspagina van het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium voor alle regulier toegankelijke activiteiten.

Eise Eisinga Planetarium via CC0

Het programma wordt deels op school, deels in de musea uitgevoerd. Daarbij worden de leerlingen gestimuleerd om zelfstandig te werken.

In de musea gaan de leerlingen in kleine groepjes aan het werk. Elk groepje krijgt een eigen thema met bijbehorend opdrachten, dat de leerlingen in de musea moeten invullen. Het betreft thema’s als leermaterialen, vrouwen aan de universiteit, het leven van Eise Eisinga of de sterrenkunde. De antwoorden worden vervolgens thuis of op school, met informatie van internet, verwerkt tot een korte presentatie voor de klas. Zo worden alle onderwerpen verdiept en kunnen de leerlingen verbanden leggen tussen elkaars thema’s.

Het programma neemt ongeveer 3 uur in beslag, waarvan 90 minuten voor het museumbezoek. De leerlingen moeten daarnaast in eigen tijd hun presentatie voorbereiden.

Docentenhandleiding Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium heeft voor dit programma een docentenhandleiding beschikbaar gesteld. Deze is gratis te downloaden van de website.

Prijs

Per leerling €4,50
Begeleiders Gratis

Inschrijven

Dit programma is geschikt voor leerlingen op alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie en reserveringen op de website.

Datum

vanaf maandag 1 september 2014 van 13:00 tot 17:00