Feesten in een hyperactieve wereld

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Vroeger was feest een teken van sociale verandering. Feesten we in de huidige hyperactieve samenleving alleen nog om te feesten?


Ooit was feesten een verzamelbekken van sociale energie. Onder krakend geweld stortten oude vormen en structuren in; mensen verwarmden zich aan vreugdevuren waarin poppen brandden die de oude, versleten wereld symboliseerden; dansend en springend voelden ze hun krachten terugkomen, alles leek mogelijk. Het feest vernietigde – en riep op tot herschepping. Voorbij alle engheid en beperkingen, doorheen de wervel van de dans en de roes van drank, schemerde het licht van een nieuwe, betere, wereld.

Nu, in de hyperactieve consumptiemaatschappij, doet feesten niet meer aan een nieuwe wereld denken – het feest is van deze wereld; het feest is deze wereld. Socioloog Walter Weyns vertelt of er nog hoop is op feest als vanouds.

Aanmelden

Voor deze lezing is aanmelden verplicht via de website.

Datum

woensdag 25 november 2015 van 20:00 tot 22:30