Ernst Bloch Lezing door dr. Ludo Abicht.

Voor volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Lezing door dr. Ludo Abicht over het filosofisch gedachtegoed van Ernst Bloch, dat haaks stond op dat van zijn tijdgenoten
Wikipedia, Barch Bot

Volgens Lenin werd het klassieke marxisme gevoed door drie bronnen: de Duitse filosofie van Hegel, de Franse socialistische en communistische actiegroepen en de Britse politieke economie.

Ernst Bloch voegde daar verrassend de erfenis van de joods-christelijke traditie aan toe, dat wil zeggen het profetische jodendom en de oorspronkelijke evangelische boodschap. Dat was verrassend, omdat Bloch als jood, atheïst en communist tegen de opinies van Marx en vooral Engels in, voor wie het socialisme zuiver “wetenschappelijk”, bijna positivistisch moest zijn, de utopie als drager van het “nog niet” voltooide emancipatieproject opnieuw centraal plaatste. Hij putte zijn inspiratie onder meer uit de joodse en christelijke mystiek, maar ook uit de talrijke concreet (d.w.z. haalbaar) utopische projecten sinds de Oudheid die onze beschaving op zoveel cruciale terreinen veranderd en zelfs verbeterd hebben, van de politieke democratie en de vooruitgang in de gezondheidszorg tot de technische en wetenschappelijke verworvenheden die we terecht als vanzelfsprekend beschouwen, maar die dat duizenden jaren lang niet waren.

Zonder dit “principe hoop” (Das Prinzip Hoffnung) moest het marxisme verschralen tot een totalitaire bureaucratie, en zonder de droge marxistische analyse dreigt die sociale utopie tot een modieuze lifestyle of een New Age narcisme te verwateren. Als dit geen theorie is die vandaag meer dan relevant is weet ik het ook niet meer.

Inschrijven

Voor deze lezing is inschrijven verplicht via de website.

Datum

dinsdag 2 december 2014 van 20:00 tot 22:30