Agenda overzicht

Elementaire deeltjes

Cursus

Deze activiteit is helaas geëindigd, bekijk de huidige agenda
Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Een tiendelige cursus door prof. dr. Ronald Kleiss over onder andere kwantummechanica en anti-materie.


Na het aantonen van het bestaan van het Higgsdeeltje in 2012 schijnt de ontwikkeling van ons beeld van de fundamentele structuur van het universum op een natuurlijk rustpunt beland te zijn. Of is dat maar schijn?

De cursus beoogt een overzicht te geven van de inhoud van het vigerende model van de subnucleaire wereld, het zogenaamde Standaard Model. Na een beknopte inleiding in de noodzakelijke niet-klassieke onderbouwing, de kwantummechanica en de (speciale) relativiteitstheorie, komen de verschillende soorten en types van de elementaire deeltjes aan bod, met waar mogelijk een beschrijving van hun ontdekking. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de nog openstaande vragen, zoals het patroon van massa’s en mengingen van de deeltjes, het anti-materie probleem en de eventuele ingewikkelder structuur van de Higgsdeeltje(s), en de ontbrekende 95 procent van het universum.

Voorkennis

Vanwege het wiskundige karakter van de beschrijvingen is voorkennis van wiskunde – en, hoewel in mindere mate, natuurkunde – op VWO-niveau aanbevolen voor het met profijt volgen van de cursus.

Inschrijven

Inschrijven voor deze cursus kan via de website.

Gerelateerde activiteiten