Eindigheid en vergankelijkheid Lezing door dr. Gerard Bodifee

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Alles vergaat. Wat geweest is verdwijnt in de vergeetput van het verleden. Dat is de indruk waaraan niemand ontkomt, maar is het ook werkelijk zo? Wie begrijpt wat tijd is? In deze lezing praat dr. Gerard Bodifee over het bestaan van dingen.

Door de herinnering kunnen mensen iets uit het verleden ophalen en weer naar het heden brengen, en door anticipatie iets van de toekomst nu al te voorschijn halen. Alleen wat nu bestaat, bestaat. Of niet? Volgens de oude Parmenides kan niets dat bestaat ooit verdwijnen, en vijfentwintig eeuwen later was Einstein het met hem eens.

Oude natuurfilosofie en moderne natuurkunde bevestigen elkaar. Uit Einsteins relativiteitstheorie volgt dat verleden, heden en toekomst relatief zijn. Wat in het verleden ligt, of nog in de toekomst, bestaat even reëel als wat nu bestaat. Het bevindt zich alleen maar buiten het nu-moment van de waarnemer. Niets verdwijnt uit het grote geheel dat het universum is. Al het vergankelijke bestaat in eeuwigheid.

Over de spreker

Gerard Bodifee studeerde scheikunde en natuurkunde aan de universiteiten van Antwerpen, Gent en Brussel. Hij is doctor in de wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel). Hij verrichtte onderzoek op het gebied van het ontstaan van sterren en de evolutie van sterrenstelsels.

Datum

donderdag 16 november 2017 van 20:00 tot 21:45

Prijs

Gratis

Locatie

Aula Minderbroedersberg 4-6 6211LK, Maastricht Nederland

Contact

+31 (0)43 388 53 07