De Vrijheid Vaste tentoonstelling

Voor iedereen
Hier werd de basis gelegd voor het Nederland van nu. Met verworvenheden zoals onafhankelijkheid en vrijheid van geloof. Beleef het opnieuw in deze vaste tentoonstelling.
Dordrechts Museum

Neem plaats op de voorste rij bij de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572. Een belangrijke gebeurtenis, die aan de basis lag van de onafhankelijke Republiek der Nederlanden, de voorloper van ons Nederland van nu. Verfilmd door een topregisseur, met bekende Nederlandse acteurs en te zien op de plek zelf, in de Statenzaal.


Statenvergadering Het is juli 1572 en de Tachtigjarige Oorlog is in volle gang. Willem van Oranje stuurt aan op een Statenvergadering om een opstand tegen de Spaanse koning Filips II te organiseren.

Vanuit Duitsland, waar Van Oranje heen is gevlucht, zendt hij afgevaardigde Marnix van Sint Aldegonde naar Nederland om samen met vertegenwoordigers van de Hollandse steden te vergaderen over een opstand. Dordrecht is hiervoor een logische keuze; de stad is Hollands eerste stad. Bovendien is een aantal andere voor de hand liggende Hollandse steden belegerd.

De vergadering mist zijn doel niet: Willem van Oranje wordt opnieuw door de Staten van Holland als officieel stadhouder erkend en er worden 500.000 Carolusguldens beschikbaar gesteld om de opstand te ondersteunen. Het is een belangrijke stap in een reeks van gebeurtenissen die uiteindelijk zullen leiden tot de onafhankelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Trailer

Toegankelijkheid

Het Hof van Nederland is een oud gebouw. Hierdoor is het minder toegankelijk voor mindervaliden en mensen die slecht ter been zijn. Een speciale ‘Liftroute’ maakt het mogelijk vrijwel alles te zien.

Prijs

Regulier €10,-
13 t/m 18 jaar €3,50
Kinderen tot 13 jaar Gratis
CJP, studenten vanaf 19 jaar €4,-
Museumkaart Gratis

Openingstijden

Maandag Gesloten
Dinsdag t/m zondag 11:00 – 17:00 uur

Datum

vanaf dinsdag 28 april 2015