De Overtuiging Vaste tentoonstelling

Voor iedereen
In deze vaste tentoonstelling is te zien hoe religie zich door de jaren heen in Nederland heeft ontwikkeld.

Ieder mens heeft gewetensvrijheid en is vrij om te geloven wat hij wil. Dat is een van de uitkomsten van de Eerste Vrije Statenvergadering. In deze tentoonstelling zie je hoe religie zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Filmpjes tonen de verschillende geloofsovertuigingen in Nederland.

Een lange vergadering Wie denkt dat met de Eerste Vrije Statenvergadering een einde kwam aan de godsdiensttwisten heeft het mis. Binnen de Nederduits Gereformeerde Kerk – door Willem van Oranje aangewezen als de kerk van de Republiek – ontstonden conflicten. De conflicten waren tussen de orthodoxe en de meer vrijzinnige calvinisten, ofwel contra-remonstranten en remonstranten. Om een eind te maken aan de ruzie was een nationale kerkvergadering nodig. De Synode van Dordrecht begon in november 1618 en duurde maar liefst een half jaar. De orthodoxe contraremonstranten wonnen. Zij legden hun ideeën vast in de Dordtse Leerregels, die nog steeds worden gebruikt.

Basis van de Nederlandse taal Ook werd besloten om de bijbel rechtstreeks uit de oorspronkelijke talen in het Nederlands te vertalen. De eerste druk van de Statenvertaling verscheen in 1637. Het bijzondere is vooral dat zij direct uit de grondtalen Grieks en Hebreeuws vertaald werd. De Statenbijbel heeft op de Nederlandse taal een vrij grote invloed uitgeoefend doordat deze bijbel al snel door kerken in het hele land gebruikt werd, en daardoor bijdroeg aan de vorming van een standaardtaal. Veel gezegdes, die we nu nog steeds gebruiken, komen uit de teksten van de Bijbel, zoals: “Een berg werk verzetten” of “Op twee gedachten hinken”. In deze tentoonstelling kom je nog veel meer gezegden tegen.

Themawandeling

Na een bezoek aan Het Hof van Nederland is bij de balie een gratis themawandeling te verkrijgen over Dordrecht als stad van katholicisme, protestantisme en vele andere geloven.

Toegankelijkheid

Het Hof van Nederland is een oud gebouw. Hierdoor is het minder toegankelijk voor mindervaliden en mensen die slecht ter been zijn. Een speciale ‘Liftroute’ maakt het mogelijk vrijwel alles te zien.

Prijs

Regulier €10,-
13 t/m 18 jaar €3,50
Kinderen tot 13 jaar Gratis
CJP, studenten vanaf 19 jaar €4,-
Museumkaart Gratis

Openingstijden

Maandag Gesloten
Dinsdag t/m zondag 11:00 – 17:00 uur

Datum

vanaf dinsdag 28 april 2015