De nieuwe propagandaoorlog Debat

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
In Licht op Rusland zullen specialisten een poging wagen de stroom aan emotionele of propagandistische verwijten tussen Oost en West te kanaliseren, drogredenen te ontmaskeren, en het conflict in historisch perspectief te plaatsen.
Wikimedia Commons

Na de val van de Sovjet-Unie is lang gehoopt op een definitief einde van de tweedeling tussen Oost en West in Europa. Er was toenadering, nieuwsgierigheid naar elkaars verleden, elkaars meningen. Die belangstelling ebde – zeker in het Westen – in de jaren negentig snel weer weg om plaats te maken voor onverschilligheid of cynisme; maar een nieuw vijandbeeld kwam er niet voor in de plaats. Tot voor kort.

Een nieuwe propagandaoorlog is uitgebroken, maar er zijn wezenlijke verschillen met de ideologische retoriek van de Koude Oorlog toen het kapitalistische Westen tegenover het communistische Oosten stond. De nieuwe scheidslijn tussen Oost en West loopt ver oostelijk van Muur en IJzeren Gordijn, dwars door gebied waar Russisch de voertaal is: het oosten van Oekraïne.

In dit conflict zijn oudere en vertrouwde politieke begrippen als volkssoevereiniteit, zelfbeschikkingsrecht en invloedssferen weer belangrijke trefwoorden. Maar zijn die begrippen ons wel zo vertrouwd? Wat betekenen ze in de praktijk voor Rusland en Oekraïne? Wie gebruikt of misbruikt welke termen? Welke culturele factoren spelen de hoofdrol in het huidige conflict? Welke historische gebeurtenissen leveren de zwaarste munitie in het debat? En als het om de globale propagandaoorlog gaat, welke stereotypen zijn daarin kenmerkend of bepalend?

Sprekers

Michel Krielaars (moderator) studeerde geschiedenis en Ruslandkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2007-2012 was hij correspondent in Moskou voor NRC-Handelsblad. Zijn laatste boek Het brilletje van Tsjechov is een verslag van zijn reizen door Rusland in de voetsporen van Anton Tsjechov.

Joep Leerssen is hoogleraar Moderne Europese Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek naar beeldvorming en nationale stereotypen heeft geleid tot een nieuwe kijk op de geschiedenis van cultureel nationalisme.

Evert van der Zweerde is hoogleraar politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1994 promoveerde hij op een onderzoek naar de verhouding tussen ideologie en geschiedenis van de filosofie in de voormalige Sovjet Unie. Thema’s die in zijn publicaties centraal staan zijn onder meer civil society, ideologie, mensenrechten, democratie.

Max Bader is universitair docent aan de afdeling Russische Studies van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op politieke instituties en processen in Rusland, Oekraïne en andere staten van de voormalige Sovjet-Unie.

Aanmelden

Voor deze activiteit is aanmelden verplicht. Dit kan telefonisch of via e-mail.

Datum

woensdag 17 juni 2015 van 15:00 tot 16:30

Organisatie