De mens is geest Lezing door Andries Visser

Voor volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Wiskundige en filosoof Andries Visser schreef een boek over de visie van de Deense denker Soren Kierkegaard op mens en menselijkheid. In dit filosofisch café zet hij deze visie uiteen.

Het kortgeleden verschenen De mens is geest gaat in op Kierkegaards visie op de mens en op menselijkheid, wat het betekent om werkelijk ‘menselijk’ te leven. Daarnaast is er aandacht voor de zogenaamde ‘stadia’, de verschillende levensgebieden waarin het leven zich afspeelt. Ieder mens heeft naast een uiterlijk leven ook een minstens zo fascinerend innerlijk leven.

Met de relatie tussen die binnen- en buitenkant heeft Kierkegaard zich intensief beziggehouden. Dat een mens ‘geest’ is beschouwt hij als het meest koninklijke wat over een mens gezegd kan worden. Kierkegaard heeft veel geschreven over de mens als ‘enkeling’, daar is hij bij velen ook bekend door geworden. Maar juist ook de mens als sociaal wezen is een wezenlijk onderdeel van veel van zijn werken. Ook dat aspect zal op deze avond aan de orde komen.

Over de spreker

Andries Visser is filosoof en wiskundige, en verdiept zich al meer dan veertig jaar in het gedachtegoed van de grote Deense denker Soren Kierkegaard. Behalve De mens is geest schreef hij de afgelopen jaren leesgidsen bij nieuwe vertalingen van Kierkegaards De herhaling en Het begrip angst. Van Kierkegaards filosofische en psychologische geschriften vertaalden Visser en Lineke Buijs Vrees en beven, Wat de liefde doet en De ziekte tot de dood.

Prijs

Regulier € 6,50
Studenten € 5,-

Datum

dinsdag 19 november 2019 van 20:00 tot 22:15

Prijs

€ 6,50

Locatie

Schimmelpenninck Huys Oosterstraat 53 9711 NR, Groningen Nederland

Contact