De gevaren van grensoverschrijdend onderzoek Kenniscafé

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
In hoeverre kun je mensen uit verschillende landen en met verschillende culturele achtergronden met elkaar vergelijken? Alain De Beuckelaer kijkt dit wetenschapscafé kritisch naar de gevaren die schuilen in internationaal vergelijkend onderzoek.

In de media wordt ‘de Belg’ of ‘de Vlaming’ vaak vergeleken met mensen die in andere landen wonen. De vergelijkingen gaan dan in op, bijvoorbeeld, geluk, de tevredenheid met het werk, ecologisch bewustzijn, of zelfs onwetendheid. Maar kloppen die cross-nationale (of, in voorkomend geval, cross-culturele) vergelijkingen wel? De ‘vergelijkbaarheid’ van cross-nationale (cross-culturele) gegevens kan men niet als vanzelfsprekend beschouwen. Deze vergelijkingen zijn immers al te vaak ‘vertekend’. In dit wetenschapscafé wordt, vertrekkende van berichten over de Belg/Vlaming in de media, deze vertekening geduid.

Zonder al te technisch te worden zet De Beuckelaer het publiek aan om met een kritische, maar ontvankelijke blik kennis te nemen van berichten in de media over de Belg in relatie tot mensen uit andere landen of culturen.

Alain De Beuckelaer is onder andere verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en Renmin Universiteit in Beijing (CN). Hij doceert over (cross-culturele) onderzoeksmethoden, consumentengedrag, organisatiegedrag en arbeids- en organisatiepsychologie. Zijn wetenschappelijk onderzoek sluit aan bij deze vakken en wordt nog aangevuld met onderzoek binnen de neurowetenschappen.

Datum

woensdag 16 maart 2016 vanaf 20:00

Prijs

Gratis

Locatie

Den Hopsack Grote Pieter Potstraat 24 2000, Antwerpen België

Contact