Contrefeyten, verwen, verlichten: Schilderkunst aan het Haagse hof Proost op de wetenschap

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Aan laatmiddeleeuwse hoven werden edelsmeedkunst en borduurkunst hoger gewaardeerd dan schilderkunst, aangezien duurdere materialen geïnvesteerd werden. Toch is in het Haagse Hof vanaf 1400 een omslag merkbaar in de waardering voor schilderkunst. Hoe kan dat?

De vraag is hoe deze omslag onderzocht moet worden aangezien maar een enkel object dat voor de graven van Holland werd gemaakt bewaard is gebleven.

Voor de graven van Holland werd een financiële administratie bijgehouden van alle inkomsten en uitgaven die voor het landsbestuur en de hofhouding werden gedaan. In deze overgeleverde rekeningen zijn betalingen voor kunstwerken en aan ambachtslieden te vinden. Beschilderde beelden en panelen en schilders zoals de beroemde Jan van Eyck komen vooral na 1400 voor. Ook worden in deze periode de rekeningboeken zelf beschilderd. Zo is het mogelijk een beeld te vormen van de wijze waarop de graven zich met luxe objecten omringden en van de gestegen waardering voor schilderkunst.

Omdat bijna niets bewaard is gebleven van de pracht en praal van het Haagse hof wordt veelal aangenomen dat dit hof weinig interessant is voor kunsthistorici. Anne-Maria hoopt daarin met haar proefschrift Opgetekende rekeningen. Betalingen voor luxe objecten aan het Haagse hof 1345-1425 verandering te brengen. Het betreft dus een erfgoedstudie waarbij het erfgoed door middel van geschreven bronnen gereconstrueerd wordt.

Anne-Maria van Egmond is promovendus kunstgeschiedenis van de middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam . Ze redigeerde een bundel over de middeleeuwse kunst in de Noordelijke Nederlanden, publiceerde in Oud Holland en Jaarboek Die Haghe en droeg met een essay bij aan de catalogus voor de tentoonstelling De weg naar Van Eyck.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor de activiteit.

Datum

vrijdag 25 september 2015 van 16:00 tot 17:00

Organisatie