Blikvernauwing door het Islamdebat Lezingen door Yolande Jansen, Ioana Tudor en Abdelkarim el-Fassi

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Religie, radicalisering en secularisering: dat zijn de thema’s die we tegenwoordig vaak aansnijden als het gaat over de positie van moslims in Nederland en Europa. Maar welke onderwerpen raken buiten beeld door de fixatie op religie en seculariteit?

Hoe geseculariseerd zijn moslims in Nederland? Zijn ze fundamentalistisch of liberaal? Omarmen ze ‘onze seculiere waarden’ of zijn het orthodoxe theocraten in de dop? Deze vragen zijn ons zo vertrouwd dat we nauwelijks onderzoeken wat die focus zelf voor implicaties heeft. Als we de positie van moslims beschouwen los van de gebruikelijke kaders van de religieus-seculiere tegenstelling, wat voor beeld levert dit dan op?

Tijdens deze avond onderzoeken een wetenschapper, een kunstenaar en een journalist wat er gebeurt als we de kaders van het debat zelf verschuiven en ons nu eens niet richten op religie in relatie tot seculariteit. Thema’s als racisme, ‘meten met twee maten’ en de sociaal-economische positie van moslims en andere minderheden, komen dan automatisch in beeld. Welke nieuwe vragen, problemen en oplossingen dienen zich aan als wij onze blik verbreden? Biedt een debat dat Moslim niet alleen als religieuze groep beschouwt meer ruimte voor kritische perspectieven van minderheden?

Sprekers

  • Theatermaakster Ioana Tudor opent de avond met een performance waarin ze laat zien dat racisme niet alleen met huidskleur te maken heeft.
  • Politiek filosoof prof. dr. Yolande Jansen gaat in op de relatie tussen racisme, religie en minderheden.
  • Met journalist en regisseur Abdelkarim el-Fassi gaan we in gesprek over zijn film ‘Mijn vader de expat’ en de vraag waarom we onderscheid maken tussen ‘gastarbeiders’ en ‘expats’.
  • Moderator van de avond is Matthea Westerduin, zij is als promovendus verbonden aan het NWO-project ‘Critique of religion. Framing Muslims and Jews in public debates and political philosophy’ uit het NWO-onderzoeksprogramma Religie in de moderne samenleving.

Aanmelden

Voor deze activiteit is aanmelden verplicht via de website.

Datum

donderdag 22 oktober 2015 van 20:00 tot 21:30

Organisatie