Bij voorbaat verdacht Symposium

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Verschillende sprekers gaan tijdens dit symposium in op de privacy, veiligheid en het gebruik van je persoonsgegevens. Vormen het bewaren en verwerken van persoonsgegevens een risico voor het individu en de samenleving?

Wat hebben je parkeervergunning, je hondenbelasting, je studiebeurs en je waterverbruik met elkaar gemeen? Het zijn allen variabelen van een algoritme dat de overheid gebruikt om te voorspellen of je een frauderisico vormt. Tezamen met tientallen andere persoonsgegevens maken ze volgens een strikt geheime formule het onderscheid tussen modelburgers en risicomodelburgers.

Op basis van persoonsgegevens belanden mensen in steeds meer hokjes. Registers worden gevuld met je data zonder dat je daar controle over hebt, laat staan toestemming voor geeft. In de afgelopen jaren hebben ze in rap tempo aan autoriteit gewonnen bij overheidsinstanties die ingrijpende beslissingen nemen over mensenlevens.

Photo detail
De Rode Hoed, Amerpodia via De Nieuwe Liefde

Deze instrumenten vormen een risico voor zowel het individu als de samenleving. Wat zijn de gevolgen van de inzet van deze instrumenten voor de rechten en vrijheden van burgers in een democratische rechtsstaat? Wat bedoelen kritische denkers wanneer ze stellen dat de inzet van voorspellende algoritmes een regelrechte bedreiging vormt voor de vrijheid? Hoe verandert de verhouding tussen de staat en haar burgers wanneer alle informatie die je aan de overheid geeft op heimelijke wijze tegen je kan worden gebruikt? Verschillende sprekers beantwoorden deze vragen vanuit hun eigen expertise.

Over de sprekers

Maxim Februari is een Nederlands filosoof, jurist, schrijver en columnist. Februari studeerde kunstgeschiedenis, filosofie en rechten aan de Universiteit Utrecht.

Schrijver Tommy Wieringa is een is onder meer bekend door de boeken Joe Speedboot, Caesarion en Dit zijn de namen.

Vincent Icke is hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar kosmologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Plaatsvervangend rechter Aline Klingenberg is coördinator Recht & ICT aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Moderator is onderzoeksjournalist Bart de Koning.

Tickets

Kaarten voor deze activiteit zijn te koop via de website.

Datum

vrijdag 19 januari 2018 van 19:30 tot 21:30

Prijs

€ 11,00

Locatie

Da Costakade 102 1053 WP, Amsterdam Nederland

Contact

+31 (0)20 589 16 80

Organisatie